Lopende projecten

In het afgelopen jaar heeft de afdeling Roosendaal gewerkt aan de volgende zaken:
-Enquête onder fietsers over gevaarlijke verkeerssituaties in Roosendaal
-Lijst met meer dan 40 gevaarlijke situaties in Roosendaal opgesteld en overhandigd aan gemeenteambtenaar en wethouder
-Lijst met gevaarlijke paaltjes opgesteld en gevraagd aan de gemeente om deze te verwijderen
-Informatiestand op de markt om bekendheid te geven aan Fietsersbond en om leden te werven
-Overleg over fietssnelroute Roosendaal-Bergen op Zoom
-Inspraak in overleg met gemeenteambtenaren over fietspadenplan Bulkenaar
-Inspraak in gemeenteraadsvergadering over Go Sharing deelfietsen en -scooters
-“Zeepkist” in gemeenteraadsvergadering over Leemstraat en andere gevaarlijke verkeersituaties in Roosendaal
-Overleg met verkeerskundige van de politie over fietsbeleid, weginrichting en handhaving
-Uitwisseling van activiteiten met andere afdelingen van de Fietsersbond in West-Brabant

Met deze zaken blijven we ons bezig houden in 2023