Fietsersbond op de Nieuwe Markt 22 oktober 2022

Ledenwerving en promotie

Nieuwe Markt Roosendaal 22 oktober

Op 22 oktober 2022 stonden Ron Vuijk en Fred Korpel op de Nieuwe Markt om de Fietsersbond te promoten. Ron heeft veel mensen aangesproken en met hen de enquête over de helmplicht voor fietsers ingevuld. Ron en Fred hebben ook veel uitleg gegeven over wat de Fietsersbond doet voor fietsers, zowel landelijk als lokaal in de gemeente Roosendaal. Dat leverde veel interessante gesprekken op.

We hopen dat een aantal mensen met wie we gesproken hebben zich aanmeldt als nieuw lid van de Fietserbond.

Categorieën